Penanda Arsip

Etika Profesi Mahasiswa dalam Melaksanakan Kerja Praktek dilingkungan Perusahaan

Etika berasal dari kata Yunani ‘ethos’ yang bermaksud khusus kepada ‘character’, ataupun perwatakan dan kepribadian. Manakala istilah etika di kalangan teknokrat merujuk kepada kajian-kajian mengenai isu-isu `standard moral` yang melibatkan para teknokrat yang boleh membantu meningkatkan integriti profesyen mereka. Etika kerja dapat disimpulkan sebagai panduan tingkah laku yang diikuti oleh …

Lihat Selengkapnya »