Penanda Arsip

Keajaiban Al-Qur`an

Pada 14 abad silam Allah SWT menurunkan Al-Qur`an kepada umat manusia sebagai kitab petunjuk dan pedoman hidup manusia. Allah SWT menyerukan kepada umat manusia agar terbimbing dengan cara mematuhi kitab suci Al-Qur`an tersebut. Semenjak diturunkannya Al-Qur`an hingga tiba hari kiamat, kitab suci terakhir ini akan menjadi satu-satunya petunjuk bagi umat …

Lihat Selengkapnya »